กิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุก @โรงเรียนอนุบาลปาริมา
เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกดังนี้
     >> 8.10 - 8.30 น.          เคารพธงชาติ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ Brain Gym
     >> 8.30 - 9.10 น.          กิจกรรมเสริมประสบการณ์
     >> 9.10 - 9.50 น.          กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Lesson Time)
     >> 9.50 - 10.00 น.        รับประทานอาหารว่าง
     >> 10.00 - 10.40 น.      กิจกรรมแสนสนุกประจำวัน (1)
     >> 10.40 - 11.20 น.      กิจกรรมแสนสนุกประจำวัน (2)
     >> 11.20 - 12.15 น.      อาหารกลางวัน อาบน้ำ แปรงฟัน
     >> 12.15 - 14.00 น.      นอนหลับพักผ่อน
     >> 14.00 - 14.20 น.      รับประทานอาหารว่าง
     >> 14.20 - 14.40 น.      กิจกรรมภาษาอังกฤษ (Music and Movement)
     >> 14.40 - 15.10 น.      หนูน้อยหัดอ่านเขียน (Preparation for Reading and Writing)
     >> 15.10 - 15.30 น.      สรุปบทเรียน เตรียมตัวกลับบ้าน
          

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player