อัตราค่าบริการ ปาริมา เดย์แคร์
        อายุ 3 เดือน - 1 ปี เวลา 7.30 - 17.30 น. เดือนละ 4,500 บาท
                                  เวลา 7.30 - 12.30 น. เดือนละ 3,500 บาท
        อายุ 1 ปี - 3 ปี      เวลา 7.30 - 12.30 น. เดือนละ 3,000 บาท
                                  เวลา 7.30 - 17.30 น. เดือนละ 4,000 บาท
ค่าบริการอื่นๆ
        - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า                 500 บาท
        - ค่าของใช้แรกเข้า                       500 บาท
        - ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ              200 บาท
        - ค่าบริการอาหารเช้า เดือนละ        350 บาท
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player