ทฤษฏีการเรียนรู้พหุปัญญา (Multiple Intelligences)   
          โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำการทดลอง
และวิจัยด้านอัจฉริยะภาพของมนุษย์ และค้นพบทฤษฎีพหุปัญญาที่เชื่อว่าคนเรามีอัจฉริยะภาพหรือ
ปัญญาอย่างน้อย 8 ด้าน และในคนหนึ่งก็มีครบทั้ง 8 ด้าน เพียงแต่ว่าจะมีบางด้านที่เด่นกว่าด้านอื่น
อัจฉริยะภาพหรือปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
      1. ด้านภาษาและการสื่อสาร
      2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
      3. ด้านมิติและการจินตภาพ
      4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
      5. ด้านดนตรี
      6. ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
      7. ด้านการเข้าใจตนเอง
      8. ด้านธรรมชาติ                                         
                                                                          << กลับหน้าหลัก


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player