เอกสารประกอบการสมัครและการมอบตัว

               1. สูติบัตรฉบับจริง และ สำเนา                              จำนวน 1 ฉบับ
               2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา                       จำนวน 1 ฉบับ
               3. สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และ คุณแม่              จำนวน 1 ฉบับ
               4. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว                                     จำนวน 2 รูป
               5. รูปถ่ายครอบครัว                                             จำนวน 1 รูป
               6. รูปถ่ายผู้ที่จะมารับเด็ก (จำนวน 2 คน)                จำนวน 2 รูป
               7. สมุดประจำตัวนักเรียน (กรณีย้ายระหว่างชั้นเรียน)
                                        <<< ย้อนกลับ          หน้าถัดไป >>>    
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player