การจัดภาคเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3
               ภาคเรียนที่ 1          เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม
               ภาคเรียนที่ 2          เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม

          เวลาการเรียนการสอน
               วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 15.30 น.
               (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันปิดประจำภาคเรียน ซึ่งทางโรงเรียน
               จะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี)
                                        <<< ย้อนกลับ          หน้าถัดไป >>>    
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player