คุณสมบัติของผู้สมัคร

               รับนักเรียนไป - กลับ ทั้งชายและหญิง
                    ระดับชั้นเตรียมอนุบาล          อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน
                    ระดับชั้นอนุบาล                    อายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี             
                    (นับอายุตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ของแต่ละปี)
           ***มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์***
                                        <<< ย้อนกลับ          หน้าถัดไป >>>    
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player