เวลาในการรับ - ส่งเด็ก

        ช่วงเช้า          ส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น.
        ช่วงเย็น          รับเด็กกลับบ้านภายในเวลาไม่เกิน 17.30 น.

        ***หมายเหตุ***
             ผู้มารับส่งเด็กต้องแสดงบัตรรับเด็กและลงชื่อที่สมุดทุกครั้งที่มารับ
        และส่งเด็ก
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player