กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนอนุบาลปาริมานำมาใช้
          โรงเรียนอนุบาลปาริมาได้นำแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวมาบูรณาการและจัด
เป็นกิจกรรมที่หลากหลายดังต่อไปนี้
                  << กิจกรรมมอนเตสซอรี่ (Montessori)
                  << ภาษาอังกฤษ (English)
                  << ศิลปะสร้างสรรค์ (Art and Crafts)
                  << ดนตรี (Music and Movement)
                  << พืชผักสวนครัว (Gardening)
                  << กิจกรรมทำอาหาร (Cooking)
                  << กิจกรรมว่ายน้ำ (Swimming)
                  << พละศึกษา (Physical Education)
                  << ธรรมชาติน่ารู้ (Nature around me)
                  << กิจกรรมแสนสนุก (Rainbow Activitiy)

          

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player