ปาริมาเดยแคร์
   ปาริมาเดย์แคร์ ไม่ใช่แค่ที่รับฝากเลี้ยงเด็ก แต่เป็นศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะ
โดยรับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือนถึง 3 ปี โดยมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่
ในการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยขณะที่ไปทำงานซึ่งทางโรงเรียนมีการคัดเลือก
และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการดูแลเด็กตามช่วงวัย และมีความรักเด็กอย่างจริงใจ สถานที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย เพื่อ 3 ปีแรกของลูกน้อยให้เป็นช่วงเวลาที่ได้เติบโตอย่างสมวัย ร่าเริงสดใส และมีความสุข
ทำไมจึงควรพาเด็กๆ มาเดย์แคร์ ?
    ในช่วง 3 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กสามารถเติบโตได้ถึง 80% ของสมอง และ
มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเด็กๆ
ที่ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงวัยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player