การจัดชั้นเรียนของทางปาริมาเดย์แคร์
    
ปาริมาเดย์แคร์ มีการแบ่งชั้นเรียนตามช่วงอายุของเด็กๆ
      1. ห้อง Bunny ช่วงอายุ 3 เดือน - 12 เดือน
      2. ห้อง Kitten ช่วงอายุ 1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 6 เดือน
      3. ห้อง Piglet ช่วงอายุ 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี
      4. ห้อง Puppy ช่วงอายุ 2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 4 เดือน
      5. ห้อง Joey   ช่วงอายุ 2 ปี 5 เดือน - 3 ปี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player