ค่าล่วงเวลา
       หากต้องการมารับเด็กหลังเวลา 17.30 น. ทางศูนย์ฯ คิดค่าบริการ
    ค่าล่วงเวลาในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท (ไม่เกิน 18.00 น.)


       ***หมายเหตุ***
     บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าทุกครั้ง         
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player