สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
       - เสื้อผ้าวันละ 2 ชุด
       - นมชนิดที่เด็กรับประทาน
       - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยประมาณ 4 ชิ้นต่อวัน
       - หมอน/ผ้าห่ม
       - แปรงสีฟัน
         
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player